2024KostenBatenobv80 leden

Kosten & Baten

Op basis waarvan wordt de prijs berekend?

Als tuinderij doet Groente Bij Buurman investeringen, koopt plant- en zaaigoed in, brengt de bodem in de juiste conditie, betaalt een salaris uit en verzet veel werk. Daarnaast zijn er vele variabelen, zoals het weer en ongedierte, die invloed kunnen hebben op de tuin en dus op onze groente.

Bij het berekenen of bepalen van het tarief van het seizoensabonnement geven wij onze leden een keuze. Belangrijk is hierbij dat we graag willen dat iedereen de mogelijkheid heeft om deel te nemen en bij te dragen naar draagkracht. Wij vinden het belangrijk om een eerlijk verhaal te vertellen, een eerlijk product te leveren en onszelf een eerlijk loon te kunnen betalen.

 

 

 

 

 

Bovenstaande is een tabel van een berekening waarbij de volgende uitgangspunten zijn verwerkt:

-Kosten (zaaigoed, pacht, compost, afschrijvingen, etc. Voor 2024 betreft dit ca. 5550 euro).
-Aantal betaalde uren zijn voor 2024 berekend op 780 uur (32 uur per week gedurende 7 maand).
- De berekening is gebaseerd op 80 leden. 

Jaarlijks wordt deze berekening herzien, afhankelijk van het aantal leden, uren en investeringen.

Wij houden onze toekomstige uitgaven en inkomsten dus bij en wij delen dat met jullie zoals we hier nu ook doen.  Dit doen we zodat iedereen inzicht kan krijgen en begrijpt wat we doen en waarom. Dit is voor ons onderdeel van het leerproces en van het delen van informatie, zodat iedereen hiervan kan leren. Transparantie is nodig voor een eerlijk verhaal!

 

 

 

Website Created & Hosted with Website.com Website Builder